Komunikat nr 1/2021 Prorektora ds. medycznych UKSW w Warszawie

z dnia 12 maja 2021 rok
w sprawie udziału studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum w zajęciach stacjonarnych / praktykach zawodowych prowadzonych w placówkach medycznych.

W trosce o jak najwyższą jakość kształcenia cześć zajęć, zwłaszcza praktycznych zajęć klinicznych, odbywa się już w sposób stacjonarny. W imieniu władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęcam wszystkich studentów Wydziału Medycznego. Collegium Medicum do wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 i poddaniu się szczepieniu ochronnemu przeciw SARS-CoV-2, jako najlepszej dostępnej obecnie formie zabezpieczenia przed zachorowaniem i ciężkim przebiegiem choroby. Studenci wydziałów medycznych szczególnie powinni rozważyć poddanie się szczepieniu, nie tylko ze względu na zdrowie własne, ale także bezpieczeństwo swoich kolegów, rodzin, jak również w trosce o zdrowie personelu medycznego i pacjentów hospitalizowanych w placówkach służby zdrowia, w których odbywają się zajęcia / praktyki zawodowe.

Jednocześnie Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW stoi na stanowisku, że fakt nieprzyjęcia szczepionki ochronnej nie powinien być elementem determinującym formę zajęć dla wszystkich studentów.

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, udział studentów w stacjonarnych zajęciach klinicznych / praktykach zawodowych prowadzonych w placówkach klinicznych leczących chorych szczególnie narażonych na infekcje oraz powikłania zakażenia COVID-19, jak osoby z chorobami nowotworowymi, z obniżoną odpornością, leczone immunosupresyjnie, czy licznymi chorobami współistniejącymi może być uzależniony od przedstawienia zaświadczenia o odbytym szczepieniu ochronnym przeciw SARS-CoV-2 lub ujemnego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż na 48 godzin przed zajęciami i powtarzane co 7 dni w czasie trwania zajęć. Osoba nie zaszczepiona powinna wykonać wymagane badania na własny koszt.

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Skip to content