KOMUNIKAT- zajęcia zdalne w terminie 10-18 kwietnia 2021

W związku z Zarządzeniem Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 10 kwietnia – 18 kwietnia 2021 roku decyzją Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum prof. uczelni dr hab. n. med. Filipa M. Szymańskiego informujemy, że w dniach 12.04.2021 – 16.04.2021 zajęcia w WMCM UKSW będą odbywały się w trybie zdalnym z wyłączeniem:- zajęć z Anatomii w WUM, które pozostają bez zmian;- dla kierunku Pielęgniarstwo ćwiczeń z przedmiotów: Podstawy Pielęgniarstwa, Podstawy Ratownictwa Medycznego, Promocja Zdrowia, które będą się odbywały w trybie stacjonarnym. Jednocześnie prosimy i przypominamy studentom o konieczności mycia i dezynfekcji rąk przed zajęciami. noszenia maseczek i rękawic ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego.

Skip to content