KOMUNIKAT – zajęcia zdalne

W związku z Zarządzeniem Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 27 marca – 9 kwietnia 2021 r. decyzją Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum prof. uczelni dr hab. n. med. Filipa M. Szymańskiego w dniach 29.03.2021 – 09.04.2021 zajęcia w WMCM UKSW będą odbywały się w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć z Anatomii w WUM, które pozostają bez zmian).

Skip to content