KONTAKT

KONTAKT

Organizacja pracy Dziekanatu WMCM od 26 października 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Dziekanat WMCM przechodzi na pracę zdalną. Kontakt z Dziekanatem będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail: wmcm@uksw.edu.pl. W wyjątkowo! pilnych sprawach będziemy wyznaczać dyżur pracy Dziekanatu WMCM. UWAGA! Wyma…

WMCM Dean’s Office Work Organization – Remote Work since 26/10/2020

Due to the epidemiological situation, the WMCM Dean’s Office is switching to remote work. Contact with the Dean’s Office will be possible only via e-mail. We recommend that you settle all matters related to the course of studies via the e-mail: wmcm@uksw.edu.pl.  In extremely urgent situations, we will set the working hours of the Dean’s Office. ATTENTION! It is required to make an…

p.o. KIEROWNIKA DZIEKANATU

mgr Marta Schmidt

KIERUNEK
LEKARSKI

mgr Karolina Matuszewska
Specjalista ds. administracyjnych
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
Tel. +48 22 380 96 90, wew. 490

KIERUNEK
PIELĘGNIARSTWO


e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 90 wew. 490

NURSING


e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
phone: 22 380 96 90 ext. 490

ADRES:

Auditorium Maximum UKSW bud. 21 pok. 201 (II piętro)
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa


tel. + 48 22 380 96 95 wew. 595
+ 48 22 380 96 90 wew. 490
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

wyślij wiadomość

  Contact 

  Dean’s Office at the Faculty of Medicine. Collegium Medicum

  Address:

  Auditorium Maximum UKSW, building no. 21, room no. 201 (2nd floor)

  Ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw

  Tel. +48 22 380 96 90, extension 490

  E-mail: wmcm@uksw.edu.pl

  Head of the Dean’s Office

  mgr Marta Schmidt

  Contacts for Administrative and Student Affairs

  Tel. +48 22 380 96 90, extension 490

  mgr Karolina Matuszewska, e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

   

   

  Skip to content