KONTAKT

KONTAKT

Announcement regarding Voluntary Internships

All students who completed their internship in the academic year 2019/2020 as a volunteer are requested to submit the Attachment No. 8 http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/zal.%20nr%208.pdf and the original documents in paper form, together with a confirmation of what was included in the scope of the internship to the WMCM Dean’s Office until 23/09/2020….

Komunikat dot. praktyk w ramach wolontariatu

Wszystkie osoby, które odbyły praktyki studenckie w roku akademickim 2019/2020 jako wolontariat proszone są o złożenie załącznika nr 8 http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/zal.%20nr%208.pdf oraz oryginałów dokumentów w formie papierowej wraz z potwierdzeniem co wchodziło w zakres praktyk, w Dziekanacie WMCM UKSW do dnia 23.09.2020 roku….

KIEROWNIK DZIEKANATUmgr Grażyna Halicka (nb)
Specjalista ds administracyjnych

KIERUNEK
LEKARSKI

mgr Karolina Matuszewska
Specjalista ds administracyjnych
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 95 wew. 595

KIERUNEK
PIELĘGNIARSTWO


e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 90

NURSING


e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
phone: 22 380 96 90

redaktor i administrator strony www: j.iwanska@uksw.edu.pl

ADRES:

Auditorium Maximum UKSW bud. 21 pok. 201 (II piętro)
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa


tel. + 48 22 380 96 95 wew. 595
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

wyślij wiadomość

Contact 

Dean’s Office at the Faculty of Medicine. Collegium Medicum

Address:

Auditorium Maximum UKSW, building no. 21, room no. 201 (2nd floor)

Ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw

Tel. +48 22 380 96 95, extension 595

E-mail: wmcm@uksw.edu.pl

Head of the Dean’s Office

mgr Grażyna Halicka (nb)

Contacts for Administrative and Student Affairs

Tel. +48 22 380 96 95, extension 595

mgr Karolina Matuszewska, e-mail: wmcm@uksw.edu.pl