Koordynator programu ERASMUS PLUS

Decyzją Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

dr hab. nauk med. Andrzeja M. Fala, prof. uczelni,

KOORDYNATOREM DS. PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE MEDYCZNYM. COLLEGIUM MEDICUM  został

dr hab. nauk med. Adam Kobayashi, prof. uczelni

→ DECYZJA DZIEKANA

Skip to content