Kształcenie lekarzy w czasie pandemii

Ta wyjątkowa sytuacja wyzwala w wykładowcach i studentach niezwykłą kreatywność,wzmocnioną technologiami cyfrowymi, które bardzo intensywnie rozwijają się na UKSW-wyjaśnia prodziekan Collegium Medicum.

Wywiad zamieszczony na portalu Liderzy Innowacyjności został przeprowadzony przez red. Jolantę Czudak. W rozmowie prodziekan Collegium Medicum UKSW, dr n. med. Agnieszka Kamińska opowiada o Wydziale i jego początkach:

“(….) powstał dzięki niebywałej determinacji ks. rektora. To była strategiczna decyzja w rozwoju UKSW” – podkreśla.

Skip to content