Lekarz na dzisiejsze czasy

Wywiad ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, rektorem UKSW: Humanizacja leczenia przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii ma być podstawą kształcenia lekarzy i pielęgniarek w Collegium Medicum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dlaczego etyka jest tak ważna w kształceniu lekarzy i współczesnej medycynie?

Skip to content