Medyczne spotkania Webinarowe

Szanowni Państwo,

Marzy nam się stworzenie – roboczo mówiąc – debat UKSWordzkich (właściwa nazwa zostanie wybrana w drodze Konkursu, o czym poniżej).

O CO CHODZI?

Dodatkowa, poza programowa platforma do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami, ciekawymi case’ami – z naszych obserwacji wynika, że takie miejsce przydałoby się naszej społeczności akademickiej.

W przyszłości mogą to być wyniki badań, pomysły, inicjatywy, plany, projekty, etc. Wszystko to w tematyce medycznej lub około-medycznej. Innymi słowy, taki zalążek naszego WMCM-owskiego, medycznego TED Talks (spotkania łączyłyby w sobie formaty TED Talks oraz Webinar).

KTO PRELEGENTEM?

Lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, naukowiec, laborant, student – nie chcemy na tym etapie ograniczać spektrum potencjalnych gości. Ważne, by było ciekawie, z pasją.

Byłoby to forum, na którym każdy członek naszej społeczności akademickiej miałby szansę się wypowiedzieć lub zgłosić do udziału Gościa Prelegenta.

Chcemy, żeby każdy członek naszej społeczności akademickiej mógł wyjść z inicjatywą zaproponowania i organizacji Gościa do debaty wraz z propozycją tematu i – jeżeli wykaże taką chęć – współprowadzić debatę.

GDZIE I KIEDY?

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu na jednej z platform służących do zdalnej komunikacji – CiscoWebex, MSTeams. Starujemy w najbliższy piątek godzina 17:00.

Link: https://uksw.webex.com/uksw-en/j.php?MTID=m0489e510f857731e5fbcb9afc18bbf66 oraz w Wydarzeniu dot. inicjatywy, na facebooku WMCM.

Gościem specjalnym pierwszego wydarzenia będzie Pan Wojciech Górski, student II roku WMCM. Zaprezentuje bardzo ciekawy przypadek pacjenta z zespołem Rasmussena. Prezentacja ta okazała się najciekawszą spośród przedstawianych przez studentów w ramach zajęć z Fizjologii i podstaw Patofizjologii. Czas trwania 30-40 minut, potem ewentualny czas na pytania i dyskusję.

UWAGA KONKURS!

Od razu zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w wymyślenie nazwy dla naszych spotkań, w tym celu rozpisujemy wśród członków naszej społeczności akademickiej Konkurs na najlepszą nazwę.

Propozycje prosimy zgłaszać w komentarzach na facebooku WMCM lub mailem a.stangret@uksw.edu.pl (z tematem: Konkurs Nazwa) do końca stycznia 2021 roku.

Nadesłane propozycje, których treść będzie zgodna z Regulaminem (nieobraźliwe, niezawierające nazw zastrzeżonych etc.) zostaną następnie poddane głosowaniu na facebooku WMCM (czas trwania tego etapu 1 tydzień)

Spośród TOP 10 propozycji, które uzyskają największą liczbę głosów, Jury składające się z przedstawicieli studentów i władz wydziału WMCM, dokona wyboru zwycięskiej, zgodnej z Regulaminem nazwy.

Szczegóły Regulaminu wraz ze składem Jury zostaną opublikowane w ciągu tygodnia na fb WMCM lub stronie WMCM.

Nagroda – voucher do Empiku o wartości 250 zł.

Skip to content