Na praktyki zawodowe student musi posiadać

  1. ubezpieczenie od NNW i OC;
  2. zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B;
  3. aktualne zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  4. obowiązującą dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki;
  5. ochronne ubranie medyczne;
  6. identyfikator.

Skip to content