NOWY DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM

W latach 2020-2024 funkcję Dziekana na Wydziale Medycznym.  Collegium Medicum UKSW w Warszawie pełnił będzie prof. UKSW, dr hab. Andrzej Fal. GRATULUJEMY!

Skip to content