Opiekunowie lat

KIEROWNIK KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ( w językach polskim i angielskim) –
lek. med. Monika Siwińska
Dyżury:
poniedziałki w godz. 18.00-19.00
wtorki w godz. 13.00-14.00

( Dyżury Kierowników Kierunków będą pełnione od 1 września 2019 roku).