OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach w roku akademickim 2021.2022

2. Opłata za rok studiów w roku akademickim (płatność w II ratach) 2021.2022

3. Opłata za rok studiów w roku akademickim (płatność w IV ratach) 2021.2022

Skip to content