Praktyki zawodowe w „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mogą ubiegać się o realizację studenckich praktyk zawodowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” SPZOZ w Warszawie:

https://meditrans.waw.pl/

Studenckie praktyki zawodowe w “Meditrans” tel.: 22 619-20-51

Skip to content