PROF. DR HAB. NAUK MED. DARIUSZ KOSIOR ZOSTAŁ PROREKTOREM DS. MEDYCZNYCH

Z radością informujmy, że prof. dr hab. nauk med. Dariusz Kosior, został powołany przez Rektora UKSW. ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego na Prorektora ds. medycznych.  Profesor Dariusz Kosior jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz prodziekanem Wydziału Medycznego. Collegium Medicum.

Wydział Medyczny. Collegium Medicum jest najmłodszym wydziałem UKSW, na którym kształcą się przyszli lekarze i pielęgniarki. Nasz Uniwersytet planuje poszerzanie oferty dydaktycznej związanej z naukami medycznymi.

W imieniu społeczności Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Panu Profesorowi GRATULUJEMY!

→ ZOBACZ WIĘCEJ 

 

Skip to content