Załącznik do Uchwały nr 16/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej WMCM UKSW z dnia 23 czerwca 2020 roku określający skład osobowy Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:

  • Prof. dr hab. n.med. Paweł Piątkiewicz
  • Prof. ucz. dr. hab. n. med. Marek Czarkowski
  • Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Fal
  • Prof. ucz. dr. hab. n. med. Grażyna Gromadzka
  • Prof. ucz. dr. hab. n. med. Jakub Pawlikowski
  • Prof. ucz. dr. hab. n. med. Artur Rogowski
  • Dr n. farm. Piotr Merks