RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ

Skład osobowy Rady Dyscypliny Nauk Medycznych

prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański

prof. dr hab. n.med. Paweł Piątkiewicz

prof. ucz. dr. hab. n. med. Marek Czarkowski

prof. ucz dr. hab. n. med. Andrzej Fal

prof. ucz. dr. hab. n. med. Grażyna Gromadzka

prof. ucz. dr. hab. n. med. Jakub Pawlikowski

prof. ucz. dr. hab. n. med. Artur Rogowski

dr n. farm. Piotr Merks

Skip to content