REJESTRACJA NA ZAJĘCIA w semestrze letnim 2020/21

Rejestracja w systemie USOS jest obowiązkowa, odbywa się za pomocą posiadanych przez studentów haseł i trwa od 17.02.2021 od godz. 15.30 do 01.03.2021 do godz.23.59. W tym okresie
istnieje możliwość zmiany wybranych grup ćwiczeniowych, po zamknięciu rejestracji nie będzie możliwości zmian!!! Na zajęcia danej grupy mają prawo uczęszczać tylko Studenci zarejestrowani
w USOS (niedopuszczalne jest uczestniczenie w ćwiczeniach u innego prowadzącego). Studenci mają obowiązek uzyskania zaliczenia ze wszystkich wybranych przez siebie zajęć. Nie ma możliwości zaliczenia zajęć spoza katalogu wybranego podczas rejestracji. Osoby, które uzyskały wpis warunkowy na rok wyższy, bądź powtarzające oraz zobowiązani do zaliczenia różnicy programowej, proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu.
Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 będzie odbywała się :
I rok kierunku lekarskiego studia stacjonarne: 17.02.2021r. godz. 15.30
I rok kierunku lekarskiego studia niestacjonarne: 17.02.2021r. godz. 16.00
II rok kierunku lekarskiego studia stacjonarne: 17.02.2021r. godz. 16.30
I rok kierunku pielęgniarstwo: 18.02.2021r. godz. 15.30
II rok kierunku pielęgniarstwo: 19.02.2021r. godz. 11.00
W kolejnym etapie odbędzie się rejestracja na fakultety:
19.02.2021r. godz. 15.30
UWAGA!!!
W ramach jednego przedmiotu i rodzaju zajęć (ćwiczenia/seminarium) – trzeba rejestrować się zawsze do tej samej grupy. Np. biochemia ćwiczenia gr. 1 na cały semestr a nie np. raz do gr. 2 a raz do gr.1 , w ten sposób będą mieli Państwo pewność co do realizacji całego programu.

rejestracja na zajęcia

Skip to content