SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

  1. Uprzejmie informuję, iż kandydaci, którzy dostali się na kierunek lekarski Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW ( informacja w systemie IRK) proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu WM. CM po odbiór skierowania na badania lekarskie. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego upływa z dniem 15 września 2019 roku.
  2. Na stronie internetowej www.rekrutacja.uksw.edu.pl, w załączonym linku  https://mwomp.pl/badania-uczniow-2019-wykaz-podmiotow/, znajduje się lista placówek medycznych, w których można nieodpłatnie, w ramach UKSW, wykonać takie badania.
  3. Jeśli, ktoś z Państwa z różnych przyczyn nie będzie mógł takich badań wykonać we wskazanych placówkach, istnieje możliwość wykonania ich również w innym miejscu, na własny koszt.
  4. Jeśli ktoś z Państwa mieszka w innym mieście i nie może osobiście zgłosić się po skierowanie do dziekanatu, istnieje możliwość wysłania skierowania Pocztą Polską, jednakże prosimy o informację zwrotną na następujący adres e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
  5. Jeśli chodzi o resztę informacji dotyczących organizacji studiów na kierunku lekarskim WM.CM, będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej Naszego Wydziału, bądź też zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 22 380 96 95, 22 380 96 90 lub wskazany powyżej adres e-mail.
Skip to content