STRUKTURA INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH

Katedra Nauk Biomedycznych

–     Zakład Immunologii, Genetyki i Biologii Klinicznej

Katedra Chirurgii

Katedra Chorób Cywilizacyjnych

Katedra Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Katedra Ginekologii i Położnictwa

Katedra Neurologii

Katedra Pediatrii

Katedra Psychiatrii

Katedra Urologii


Samodzielne zakłady badawczo-dydaktyczne

–     Zakład Anatomii Człowieka
–     Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
–     Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej
–     Zakład Biostatystyki i Metodologii Badań Naukowych
–     I Zakład Chorób Wewnętrznych
–     II Zakład Chorób Wewnętrznych
–     Zakład Chorób Zakaźnych
–     Zakład Dermatologii
–     Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej
–     Zakład Fizjologii Człowieka i Patofizjologii
–     Zakład Histologii i Embriologii
–     Zakład Medycyny Ratunkowej
–     Zakład Medycyny Rodzinnej
–     Zakład Medycyny Sądowej
–     Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
–     Zakład Neonatologii
–     Zakład Neurologii
–     Zakład Okulistyki
–     Zakład Onkologii
–     Zakład Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji
–     Zakład Otolaryngologii
–     Zakład Patomorfologii
–     Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
–     Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
–     Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

 

Skip to content