„TECHNIKI STUDIOWANIA” Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku

W dniu 1 października 2020 r. o godzinie 12:00 została uruchomiona rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania”,  dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. PRZEDMIOT NIE JEST OBOWIĄZKOWY
Przedmiot realizowany będzie z podziałem na grupy, w różnych terminach dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych. Limit miejsc do każdej z grup wynosi 100 osób, a o
wpisie decyduje kolejność rejestracji.
Rejestracja odbywa się przez system USOS i każdy student powinien dokonać jej indywidualnie zgodnie z przewodnikiem zamieszczonym w systemie USOS.

→ INSTRUCJE DLA STUDENTÓW

Zajęcia będą odbywały się on-line.
Koordynatorem przedmiotu jest Katarzyna Mikołajczyk (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl)

Skip to content