Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla przyjętych na I rok studiów

Dział Pomocy Materialnej dl Studentów informuje, że studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2020roku.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20
Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:
i.oldakowska@uksw.edu.pl
Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Skip to content