uchwała i wzór umowy – odpłatnosc za usługi edukacyjne