Uznawanie osiągnięć uzyskanych na innych kierunkach lub innej uczelni

Wytyczne Dziekana Wydziału WMCM UKSW z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć uzyskanych na innych kierunkach lub innej uczelni. Wytyczne regulują zasady przenoszenia osiągnięć na kierunki prowadzone przez Wydział Medyczny UKSW.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie WMCM, możliwe sposoby złożenia kompletu dokumentów i terminy

Wniosek o przeniesienie osiągnięć powinien zawierać:

  1. Podanie do Dziekana z prośbą o przeniesienie osiągnięć (czytelnie wypełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć”).
  2. Załączniki do podania:
  3. a) sylabus zaliczonego przedmiotu / karta zaliczonego przedmiotu;
  4. b) karta przebiegu studiów / karta okresowych osiągnięć studenta, potwierdzone przez właściwy Dziekanat bądź suplement.
  5. Opinię prowadzącego przedmiot, którego osiągnięcia miałyby zostać przeniesione (wypełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć”).

Kompletne wnioski (podania o przeniesienie osiągnięć wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w do Dziekanatu WMCM:

  • osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, w godzinach pracy Dziekanatu WMCM. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć” opatrzony podpisem osoby składąjącej wraz z wymaganymi załącznikami;
  • drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Przy wyborze drogi listownej prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM, kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami;
  • drogą elektroniczną za pomocą e-mail. Przy wyborze drogi elektroniczną prosimy o przesłanie w jednej wiadomości e-mail, na adres wmcm@uksw.edu.pl, kompletu dokumentów w formacie pdf / jpg tj. scan podpisanego podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć” wraz z wymaganymi załącznikami. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: Podanie o przeniesienie osiągnięć, nazwa przedmiotu i numer albumu.

Podania złożone USOSweb, podania niepodpisane, podania niekompletne, podania bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości proszę kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.

Terminy składania podań o przeniesienie osiągnięć:

– w przypadku przedmiotu z semestru zimowego do dnia 20 listopada;

– w przypadku przedmiotu z semestru letniego do dnia 20 marca;

wyjątkowo w 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, możecie Państwo w przypadku przedmiotu z semestru letniego składać podania do dnia 31 maja 2020 roku.  

  Formularz podania w sprawie przeniesienia osiągnięć (uznania przedmiotu) DOC

 Formularz podania w sprawie przeniesienia osiągnięć (uznania przedmiotu) PDF

Skip to content