Warunki zaliczenia roku akademickiego 2019 /2020

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie czy wszystkie oceny wpisane są do systemu Usosweb. Po weryfikacji swoich ocen Student zgłasza program do rozliczenia* roku akademickiego w terminie do 30.09.2020 roku.

Warunki zaliczenia roku akademickiego 2019 /2020 i uzyskania wpisu na rok akademicki 2020 /2021

Skip to content