WNIOSKOWANIE O DUPLIKAT ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (ELS)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zagubienia, utraty, bądź zniszczenia legitymacji studenckiej, uprzejmie informujemy, iż celem uzyskania duplikatu ELS należy:

  1. Zgłosić fakt utraty legitymacji na odpowiednim formularzu z zakładki ‘Wzory podań do pobrania’ – dokument można przynieść osobiście lub przesłać w formie skanu na wmcm@uksw.edu.pl.
  2. Zawnioskować o wydanie duplikatu ELS poprzez system USOSweb zgodnie z niniejszą instrukcją z CSI (PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU -DOC – POBIERZ → ).
  3. Opłacić zamówienie ELS poprzez USOSweb. Kwotę 33zł należy wpłacić na widoczny w systemie indywidualny numer konta studenta.

Złożony oraz opłacony wniosek trafia do realizacji. Przypominamy, że Dziekanat nie ma możliwości wnioskowania o duplikat ELS w imieniu studentów. Taki wniosek mogą złożyć tylko sami zainteresowani.”

Skip to content