WSPÓŁPRACA UKSW W ZAKRESIE MEDYCYNY ORAZ TELEMEDYCYNY Z UM W LUBLINIE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z lubelskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 21 lipca podjął współpracę w zakresie medycyny, nauk przyrodniczych, cyfryzacji i telemedycyny. “Ustalaliśmy podstawowe zasady i kierunki działań dotyczące przyszłej współpracy w zakresie medycyny, nauk przyrodniczych, cyfryzacji i telemedycyny. Jest to doskonały przykład szybkiej i konsekwentnej realizacji wizjonerskich planów, a dla nas wskazówka do wspólnych działań w tej dziedzinie” powiedział prof. Wojciech Załuski, rektor-elekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie . ZOBACZ WIĘCEJ →

Skip to content