WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Komunikat Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum dr hab. n. med. Andrzeja Fala profesora uczelni w sprawie wyborów uzupełniających do wydziałowej komisji wyborczej członka niebędącego nauczycielem akademickim

Zgodnie z par.8 pkt.2 ust.1 Ordynacji Wyborczej UKSW w Warszawie kandydatów będących reprezentantami(…) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi może zgłaszać każdy pracownik wydziału. w związku z powyższym proszę zgłaszać kandydatów na adres mailowy : wmcm@uksw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie 20.09.2020 r.

Dziekan Wydziału Medycznego WM.CM dr hab. n. med. Andrzej Fal profesor uczelni

Skip to content