WYDZIAŁ

Prezydent RP Andrzej Duda podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepowidział:

„Jest to nie do przecenienia, że na uczelni, która ma głęboki profil chrześcijański, katolicki, zaistniały wydziały: medyczny oraz historyczny”.