WZORY PODAŃ DO POBRANIA

 

Kompletne wnioski/podania do złożenia do Dziekanatu WMCM:

  • osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, w godzinach pracy Dziekanatu WMCM. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów tj. oryginał wniosku/podania opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami;
  • drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Przy wyborze drogi listownej prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM, kompletu dokumentów tj. oryginał wniosku/podania opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami;
  • drogą elektroniczną za pomocą e-mail. Przy wyborze drogi elektronicznej prosimy o przesłanie w jednej wiadomości e-mail, na adres wmcm@uksw.edu.pl, kompletu dokumentów w formacie pdf lub jpg tj. scan podpisanego wniosku/podania wraz z wymaganymi załącznikami. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: tytuł wniosku/podania i numer albumu.

Podania złożone USOSweb, podania niepodpisane, podania niekompletne, podania bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości prosimy kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.

Skip to content