Zaliczanie zajęć i przeprowadzanie egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych

DECYZJA Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Skip to content