Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum