ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020

 

Skip to content