ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ (UZNANIA PRZEDMIOTU)

Wytyczne Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć – do pobrania → Wytyczne-Dziekana-WMCM-w-sprawie-zasad-przenoszenia-osiągnięć

Wniosek o przeniesienie osiągnięć powinien zawierać:

I. Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć, uznania przedmiotu (czytelnie uzupełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu”):

https://wmcm.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Podanie-w-sprawie-przeniesienia-osi%C4%85gni%C4%99%C4%87-uznania-przedmiotu.pdf

https://wmcm.uksw.edu.pl/wzory-podan-do-pobrania/

II. Załączniki do podania:

1. sylabus zaliczonego przedmiotu / karta zaliczonego przedmiotu;

2. karta przebiegu studiów / karta okresowych osiągnięć studenta, potwierdzone przez właściwy Dziekanat bądź suplement.

III. Opinia prowadzącego przedmiot, którego osiągnięcia miałyby zostać przeniesione, uzupełniona na podaniu bądź w formie korespondencji mail z prowadzącym przedmiot.

 Sposób składania kompletnych wniosków (podania o przeniesienie osiągnięć wraz z wymaganymi załącznikami):

– drogą elektroniczną za pomocą e-mail. Prosimy o przesłanie w jednej wiadomości e-mail, na adres wmcm@uksw.edu.pl, kompletu dokumentów w formacie pdf / jpg (tj. scan podpisanego podania czytelnie uzupełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu” wraz z wymaganymi załącznikami). Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: Podanie o przeniesienie osiągnięć, nazwa przedmiotu i numer albumu;

– osobiście bądź za pośrednictwem innych osób. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów (tj. oryginał podpisanego podania czytelnie uzupełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu” wraz z wymaganymi załącznikami) do Dziekanatu WMCM;

– drogą listowną, za pośrednictwem kuriera. Jeśli wybierzecie Państwo drogę listowną prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM, kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie uzupełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami.

Podania złożone w USOSweb, podania niepodpisane, podania niekompletne, podania bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

 Terminy składania podań o przeniesienie osiągnięć:

– w przypadku przedmiotu z semestru zimowego do dnia 20 listopada;

– w przypadku przedmiotu z semestru letniego do dnia 20 marca.

 Rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości proszę kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.

Skip to content