Zasady przenoszenia osiągnięć (uznania przedmiotu)

Wniosek o przeniesienie osiągnięć powinien zawierać:

  1. Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć, uznania przedmiotu (czytelnie wypełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu”).
  2. Załączniki do podania:

a) sylabus zaliczonego przedmiotu / karta zaliczonego przedmiotu;

b) karta przebiegu studiów / karta okresowych osiągnięć studenta, potwierdzone przez właściwy Dziekanat bądź suplement.

  1. Opinię prowadzącego przedmiot, którego osiągnięcia miałyby zostać przeniesione (wypełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu”).

 Kompletne wnioski (podania o przeniesienie osiągnięć wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć do Dziekanatu WMCM:

  • osobiście bądź za pośrednictwem innych osób, w godzinach pracy Dziekanatu WMCM. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu” opatrzony podpisem osoby składającej wraz z wymaganymi załącznikami;
  • drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Przy wyborze drogi listownej prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM, kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami;
  • drogą elektroniczną za pomocą e-mail. Przy wyborze drogi elektroniczną prosimy o przesłanie w jednej wiadomości e-mail, na adres wmcm@uksw.edu.pl, kompletu dokumentów w formacie pdf / jpg tj. scan podpisanego podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM „Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć uznania przedmiotu” wraz z wymaganymi załącznikami. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: Podanie o przeniesienie osiągnięć, nazwa przedmiotu i numer albumu.

Podania złożone USOSweb, podania niepodpisane, podania niekompletne, podania bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości proszę kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.

Terminy składania podań o przeniesienie osiągnięć:

– w przypadku przedmiotu z semestru zimowego do dnia 20 listopada;

– w przypadku przedmiotu z semestru letniego do dnia 20 marca.

https://wmcm.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-07-Wytyczne-Dziekana-WMCM-w-sprawie-zasad-przenoszenia-osi%C4%85gni%C4%99%C4%87.pdf

https://wmcm.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Podanie-w-sprawie-przeniesienia-osi%C4%85gni%C4%99%C4%87-uznania-przedmiotu.pdf

https://wmcm.uksw.edu.pl/wzory-podan-do-pobrania/

 

Skip to content