ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY KANDYDATÓW I STUDENTÓW WMCM W 2021 R.

Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów/studiowania na danym kierunku należy przesłać na adres: wmcm@uksw.edu.pl w terminie do dnia 30.09.2021 r. a oryginał zaświadczenia należy przekazać do Dziekanatu Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW (lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, pok. 312c, 01-938 Warszawa) w terminie do dnia 08.10.2021 r.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i studentów WMCM w 2021 r.: https://wmcm.uksw.edu.pl/badania-lekarskie-z-zakresu-medycyny-pracy-dla-kandydatow-i-studentow-wmcm-w-2021-r/

Skip to content