Zdalna dydaktyka – zarządzenie Rektora

Od 16 października do 29 listopada zajęcia dydaktyczne na UKSW są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym. → ZOBACZ WIĘCEJ. 

Przypominamy jednocześnie, że zajęcia z przedmiotu anatomia dla I roku kierunku lekarskiego realizowane w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM, odbywają się bez zmian. Jednak sytuacja jest dynamiczna i ten stan może ulec zmianie. Prosimy zatem o śledzenie aktualności.

Skip to content