Znaczenia zawodu farmaceuty. Ogólnopolska dyskusja on-line

Pod koniec marca  br., pracownicy Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW, w osobach: dr n. farm. Piotr Merks oraz dr n. hum. Tomira Chmielewska-Ignatowicz wzięli udział w ogólnopolskiej dyskusji (online), poświęconej znaczeniu wchodzącej w życie (w kwietniu 2021 r.) Ustawy o zawodzie farmaceuty. Dyskusja na temat  m.in.  zmiany społecznego postrzegania zawodu farmaceuty, nowych uprawnień farmaceutów, ważności zmian w  sposobie komunikacji i współpracy lekarzy z farmaceutami, prawnych aspektów ustawy dedykowana była farmaceutom oraz studentom kierunku: Farmacja. Kolejna  debata z udziałem specjalistów z naszego Wydziału – już po wakacjach!

Skip to content