Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI W “ONCOREVIEW”

oncorview

W imieniu Rady Redakcyjnej kwartalnika „OncoReview” zapraszamy wszystkich pracowników i studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do publikowania swoich prac naukowych z dziedziny szeroko pojętej interdyscyplinarnej onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem kardio- oraz hematoonkologii, na łamach kwartalnika „OncoReview”. Naszych czytelników z pewnością zaciekawią zarówno wyniki badań klinicznych, opisy nowych metod terapeutycznych i diagnostycznych jak i przedstawienie interesujących przypadków.
W sposób szczególny jesteśmy zainteresowani publikacją opisów przypadków, które są doskonałą szkołą praktycznego wykorzystania najnowszego dorobku naukowego oraz unikania pułapek diagnostycznych, zgodnie ze starorzymską zasadą: Verba docent, exempla trahunt.
Informujemy również, że nasze czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych i autorzy za każdy opublikowany artykuł otrzymują 20 punktów do dorobku naukowego.

02 września 2022