Przejdź do treści

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne

 • studia stacjonarne na wszystkich kierunkach;
 • studia niestacjonarne na kierunkach: pedagogika (studia I i II stopnia), pedagogika specjalna (jednolite magisterskie), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie), psychologia (jednolite magisterskie).

Studia, na których o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów

 • studia niestacjonarne na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, kierunek lekarski, psychologia

Najważniejsze terminy rekrutacji podstawowej na rok akademicki 2023/24 na studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 7 czerwca (od godz. 12.00);
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 11 lipca;
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 20 lipca:
  – godz. 12.00 (na Wydziałach: Biologii i Nauk o Środowisku, Filozofii Chrześcijańskiej, Matematyczno-Przyrodniczym. Szkole Nauk Ścisłych, Medycznym, Nauk Humanistycznych, Nauk Historycznych)
  – godz. 14.00 (na Wydziałach: Nauk Pedagogicznych, Prawa i Administracji, Prawa Kanonicznego, Społeczno-Ekonomicznym, Studiów nad Rodziną, Teologicznym);
 • przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 21, 24, 25 lipca (I tura).

UWAGA: dla studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim obowiązuje inny terminarz (szczegóły poniżej)

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji podstawowej na rok akademicki 2023/24

Pobierz plik