Przejdź do treści
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM
PROF. DR. HAB. N. MED. I N. O ZDR. FILIP M. SZYMAŃSKI
wmcm@uksw.edu.pl
PRODZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM DS. KSZTAŁCENIA
DR N. MED. i N. O ZDR. BEATA CHEŁSTOWSKA
b.chelstowska@uksw.edu.pl

DYŻUR: piątek – 12:00-14:00


 
PRODZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM DS. KLINICZNYCH I ROZWOJU
PROF. DR HAB. N. MED. EWA BARCZ
e.barcz@uksw.edu.pl

DYŻUR: poniedziałek – 12:30-14:30


 
PRODZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCZNEGO. COLLEGIUM MEDICUM DS. STUDENCKICH
DR HAB. N. MED., PROF. UCZELNI ADAM KOBAYASHI
a.kobayashi@uksw.edu.pl

DYŻUR: środa – 13:00-16:00