Wydział

COLLEGIUM MEDICUM

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od kilku lat przygotowywał się do otwarcia Collegium Medicum UKSW oraz kształcenia studentów na kierunkach medycznych.

Bazę kliniczną dla studiów medycznych na UKSW stanowią wybitne instytuty naukowo-badawcze, w tym:

 • Wojskowy Instytut Medyczny (WIM),
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Instytut Matki i Dziecka

a także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych:

 • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”,
 • Szpital Bielański,
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.,
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW)
 • Grupa LUX MED. Sp. z o.o.
 • Enel-Med, S.A.
 • Magodent Sp. z o.o.
 • Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie

W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany będzie również Narodowy Instytut Leków.

UKSW podjął współpracę również z jednostkami zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Bazę dydaktyczną i naukową tego uniwersytetu dla studiów i badań w obszarze nauk medycznych stanowi poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW podpisał również list intencyjny z Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych – dodaje rektor.

Od października rozpoczęła się także współpraca UKSW z Europejską Szkołą Zaawansowanych Badań Okulistycznych (ESASO) przy Szwajcarskim Uniwersytecie w Lugano. Druga taka szkoła w Europie, z certyfikatami wydawanymi przez ESASO, powstanie w przyszłym roku akademickim na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego.

Collegium Medicum

15 grudnia 2001 roku w Sali Klementyńskiej w Watykanie Jan Paweł II powiedział do przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Europa potrzebuje nowego ożywienia intelektualnego… nowej śmiałości w myśleniu wolnym i twórczym, wykazującym w perspektywie wiary zrozumienie pytań i wyzwań, jakie niesie życie, aby w końcu wydobywać ostateczne prawdy o człowieku. Te słowa kieruję dziś do Was, wierząc, że ta uczelnia przez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i studentów, będzie kształtować duchowe oblicze nie tylko Polski, ale i całej Europy.

Młodość Waszej uczelni może być Waszą siłą, źródłem nowych energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi zmagają się inne ośrodki naukowe. Wykorzystajcie możliwości, jakie daje młodość – młodość instytucji i młodość ducha”.

/Jan Paweł II/