Przejdź do treści

STRUKTURA INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Katedra Nauk Biomedycznych

Zakład Immunologii, Genetyki i Biologii Klinicznej
Katedra Chirurgii
Katedra Chorób Cywilizacyjnych
Katedra Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Katedra Ginekologii i Położnictwa
Katedra Neurologii
Katedra Pediatrii
Katedra Psychiatrii
Katedra Urologii

Samodzielne zakłady badawczo-dydaktyczne

Zakład Anatomii Człowieka
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Biostatystyki i Metodologii Badań Naukowych
I Zakład Chorób Wewnętrznych
II Zakład Chorób Wewnętrznych
Zakład Chorób Zakaźnych
Zakład Dermatologii
Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej
Zakład Fizjologii Człowieka i Patofizjologii
Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Medycyny Ratunkowej
Zakład Medycyny Rodzinnej
Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Mikrobiologii i Parazytologii
Zakład Neonatologii
Zakład Neurologii
Zakład Okulistyki
Zakład Onkologii
Zakład Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji
Zakład Otolaryngologii
Zakład Patomorfologii
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK MEDYCZNYCH
DR HAB. N. MED. I N. O ZDR., PROF. UCZELNI ANNA RÓŻAŃSKA-WALĘDZIAK
a.rozanska-waledziak@uksw.edu.pl