Przejdź do treści

Kandydaci

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości. Wyróżnienie przyznano trzem prestiżowym projektom prowadzonym przez naukowców UKSW.

Wybierz interesujący cię dział:

Dlaczego warto studiować na UKSW?

Ponad 40 kierunków na 12 wydziałach

Na naszym Uniwersytecie można bezpłatnie studiować na kierunkach: administracja, archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej, bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, chemia, chrześcijańska turystyka religijna, człowiek w cyberprzestrzeni, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, ekonomia menedżerska, europeistyka, filologię klasyczna, filologia polska, filologia włoska, filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, informatyka, inżynieria środowiska, kierunek lekarski, kulturoznawstwo, matematyka, muzeologia, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury i środowiska, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, specjalistyczne studia teologiczne, stosunki i prawo międzynarodowe, teologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zarządzanie publiczne. Wszystkie informacje o kierunkach można znaleźć tutaj oraz na stronie Biura Rekrutacji.

Efektywne łączenie teorii z praktyką

Na terenie Uniwersytetu mieści się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego. UKSW dysponuje także studiem radiowo-telewizyjnym, nowoczesną halą sportową oraz symulatorem samochodu osobowego do badań w Instytucie Psychologii.

Doświadczona kadra naukowa, która inspiruje do działania

Wykładowcy uczelni to uznani w środowisku eksperci, którzy każdego roku otrzymują prestiżowe nagrody i wyróżnienia za swą działalność naukowo-badawczą. Są przedstawicielami najwyższych organów państwowych, rad biznesu i gremiów naukowych. Profesorowie UKSW są regularnie zapraszani do największych polskich mediów radiowych i telewizyjnych.

Prężnie działające wymiany studenckie

Studenci UKSW mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus+ oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu MOST.

Liczne koła naukowe i organizacje studenckie

Na Uniwersytecie prężnie działa 57 kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenia. Studenci, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne talenty, mogą dołączyć do działającego na terenie uczelni Chóru UKSW, teatru akademickiego „Ale o co chodzi” oraz Duszpasterstwa Akademickiego. UKSW wyróżnia także Samorząd Studentów UKSW, który realizuje wiele ciekawych inicjatyw, m.in. Juwenalia, Gale Belfra Roku, czy obozy integracyjne dla studentów pierwszego roku (Camp Zero, Camp Winter).

Tytuł Uczelni Przyszłości

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości. Wyróżnienie przyznano trzem prestiżowym projektom prowadzonym przez naukowców UKSW. To wyróżnienie kierowane do innowatorów i organizacji, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.