COLLEGIUM MEDICUM

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kilku lat przygotowywał się do otwarcia Collegium Medicum UKSW oraz kształcenia studentów na kierunkach medycznych.

Bazę kliniczną dla studiów medycznych na UKSW stanowią instytuty naukowo-badawcze, w tym:

 • Wojskowy Instytut Medyczny (WIM),
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Instytut Matki i Dziecka

a także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych:

 • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”,
 • Szpital Bielański,
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.,
 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
 • Grupa LUX MED,
 • Enel-Med, Enel-Sport,
 • Magodent.

W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany będzie również Narodowy Instytut Leków.

UKSW podjął współpracę również z jednostkami zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Bazę dydaktyczną i naukową tego uniwersytetu dla studiów i badań w obszarze nauk medycznych stanowi poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW podpisał również list intencyjny z Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych.

Od października 2018 r. rozpocznie się także współpraca UKSW z Europejską Szkołą Zaawansowanych Badań Okulistycznych (ESASO) przy Szwajcarskim Uniwersytecie w Lugano. Druga taka szkoła w Europie z certyfikatami wydawanymi przez ESASO powstanie w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego.

Collegium Medicum

15 grudnia 2001 roku w Sali Klementyńskiej w Watykanie Jan Paweł II powiedział do przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Europa potrzebuje nowego ożywienia intelektualnego... nowej śmiałości w myśleniu wolnym i twórczym, wykazującym w perspektywie wiary zrozumienie pytań i wyzwań, jakie niesie życie, aby w końcu wydobywać ostateczne prawdy o człowieku. Te słowa kieruję dziś do Was, wierząc, że ta uczelnia przez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i studentów, będzie kształtować duchowe oblicze nie tylko Polski, ale i całej Europy.

Młodość Waszej uczelni może być Waszą siłą, źródłem nowych energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi zmagają się inne ośrodki naukowe. Wykorzystajcie możliwości, jakie daje młodość - młodość instytucji i młodość ducha.

- Jan Paweł II

Testament św. Jana Pawła II