Przejdź do treści

O programie MOST

Działający od 20 lat Program umożliwia studiowanie w jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Jest w czym wybierać: ponad 1200 ofert na studiach licencjackich, kolejne 1000 na studiach uzupełniających magisterskich i aż 50 na inżynierskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie spośród 100 ofert, a pakiet ponad 250 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze?

Program MOST umożliwia studiowanie  na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus+. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę. Bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu na Erasmusa.

Kto może się ubiegać?

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru na studiach I stopnia,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

MOST to możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

W ramach MOSTu nie można studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego, ale można wybrać Uniwersytet w tym samym mieście. Dopuszczona jest nawet możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo:

Polecamy także profil Programu na FACEBOOKU.

Koordynatorem uczelnianym programu jest Katarzyna Mikołajczyk.