Przejdź do treści

KIEROWNICY STUDIÓW

dr n. med. i n. o zdr. Adam Kaczmarek (adam.kaczmarek@uksw.edu.pl) – kierownik kierunku lekarskiego

dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski (aleksander.wisniewski@uksw.edu.pl) – kierownik kierunku pielęgniarstwo

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl) – opiekun II roku

OPIEKUNOWIE ROKU I PEŁNOMOCNICY PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM

lek. Konrad Majewski (k.majewski@uksw.edu.pl) – opiekun I roku
mgr Malwina Jędrysik (m.jedrysik@uksw.edu.pl) – opiekun II roku
mgr Ewa Skopińska (e.skopinska@uksw.edu.pl) – opiekun III roku
dr n. med. Wojciech Majkusiak (w.majkusiak@uksw.edu.pl) – opiekun IV roku
dr n. med. i n. o zdr. Paweł Piszcz (p.piszcz@uksw.edu.pl) – opiekun V roku

OPIEKUNOWIE ROKU I PEŁNOMOCNICY PRAKTYK NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

mgr Michał Rumiński (m.ruminski@uksw.edu.pl) – opiekun I roku
dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska (m.tomaszewska@uksw.edu.pl) – opiekun II roku
dr n. o zdr. Emilia Wawszczak (e.wawszczak@uksw.edu.pl) – opiekun III roku

KOMISJE WYDZIAŁOWE

Wydziałowa Komisja ds. Nauki:
dr hab. n. med. Anna Antosik-Wójcińska, prof. ucz. – przewodnicząca
dr n. med. Anna Mierzejewska – członkini
dr hab. n. med. Radosław Kowalewski – członek
dr n. farm. Piotr Merks – członek
mgr Natalia Skubisz – członkini
Aneta Wiśniewska – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:
dr hab. n. med. Rusłan Sałamatin, prof. ucz. – przewodniczący
dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska – członkini
dr n. o zdr. Emilia Wawszczak – członkini
dr n. med,. Bartłomiej Antoniak – członek
lek. Krzysztof Wyszomirski – członek
mgr Urszula Gajewska – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia Praktycznego:
dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – przewodnicząca
dr n. med. i n. o zdr. Adam Kaczmarek – członek
dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski – członek
lek. Konrad Majewski– członek
mgr Malwina Jędrysik – członkini
mgr Ewa Skopińska – członkini
dr n. med. Wojciech Majkusiak – członek
dr n. med. i n. o zdr. Paweł Piszcz – członek
Dorota Redestowicz– sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki:
dr hab. n. med. Emilia Grosicka-Maciąg, prof. ucz. – przewodnicząca
dr hab. n. med. Edyta Horosz – członkini
dr Jolanta Rybczyńska – członkini
mgr Malwina Jędrysik – członkini
mgr Michał Rumiński – członek
mgr Iwona Ceglińska – sekretarz

Wydziałowa Komisja ds. Programu Erasmus+
mgr Malwina Jędrysik – przewodnicząca
dr n. med. Anna Mierzejewska – członkini