PIERWSI ABSOLWENCI WMCM

Szanowni Państwo, W czwartek 04.08.2022 miało miejsce historyczne wydarzenie w dziejach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i niezwykle ważne dla nas wszystkich – społeczności Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW – rozdanie Dyplomów pierwszym absolwentom kierunku pielęgniarstwo i symboliczne czepkowanie. Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w wykonywaniu tego niezwykle ważnego zawodu! Szczegółowe informacje na stronie naszego Uniwersytetu: https://uksw.edu.pl/…/3007-pierwsze-dyplomy-na-wydziale…

KREDYTY NA STUDIA MEDYCZNE

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, którego celem jest wsparcie studentów kształcących się w polskich uczelniach na płatnych niestacjonarnych polskojęzycznych kierunkach lekarskich poprzez sfinansowanie ich nauki. Studenci będą mogli liczyć na umorzenie kredytu, jeśli w okresie 12 lat od ukończenia studiów przepracuje 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia i uzyska specjalizację w dziedzinie uznanej za priorytetową. Szczegółowe informacje dostępne […]

AKADEMIKI – TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 dla osób przyjętych na I rok studiów Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2022r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20 Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć do Działu […]

WZORY PODAŃ / SPOSÓB SKŁADANIA

Wszystkie podania i wnioski składacie Państwo wyłącznie za pośrednictwem Dziekanatu WMCM (budynek nr 19 Collegium Medicum, parter pok. 001). Sposób składania kompletnych podań i wniosków dotyczących toku studiów: osobiście bądź za pośrednictwem innych osób. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów tj. oryginał podania/wniosku czytelnie uzupełniony i opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami do Dziekanatu WMCM. drogą listowną, za pośrednictwem kuriera. Jeśli wybierzecie Państwo drogę listowną prosimy […]

Skip to content