DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Zbliża się dzień organizacyjny dla nowo przyjętych studentów WMCM. Odbędzie się on 30.09.2022 o godzinie 11:00 w Auli Schumana (budynek 21 / Auditorium Maximum).

 

Harmonogram:

11:00 Uroczyste powitanie nowych studentów przez Dziekana Wydziału Medycznego Collegium Medicum prof. Filipa M. Szymańskiego

11:15 O WMCM w pigułce – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

11:30 WMCM rozwija medyczne skrzydła – Prodziekan ds. klinicznych i rozwoju

12:00 szkolenie BHP

13:30 szkolenie Samorządu Studentów UKSW – poprowadzi Przewodnicząca WRS WMCM Pani A. Radwańska

15:00 Festiwal Motywacji – autopromocja SKN i prezentacja osiągnięć indywidualnych studentów WMCM

Skip to content