Przejdź do treści

Immatrykulacja Studentów WMCM 2023/2024

W dniu 11.10.2023 w Auli Schumanna miała miejsce uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku kierunków lekarskiego oraz kierunku pielęgniarstwo Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WMCM UKSW).

W uroczystości, której przewodniczył Dziekan WMCM UKSW, Pan prof. dr hab. n. med. Filip M. Szymański, a której głównymi bohaterami byli Studenci I roku, uczestniczył Dyrektor Departamentu Programów i Inwestycji w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Kondrat – reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki, Prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pan prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Krasiński, ks. prof. Waldemar Cisło – członek Rady Uczelni UKSW, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani mgr Anna Dudzińska Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW oraz Dyrektorzy Szpitali, stanowiących bazę kliniczną WMCM UKSW.

Władze Rektorskie UKSW reprezentowała Pani Prorektor dr hab. Annę Fidelus, prof. uczelni. W immatrykulacji wzięli również udział: przedstawiciele Władz Dziekańskich pozostałych 11 Wydziałów UKSW (prof. Michał Gierycz, prof. Jerzy Romanowski oraz prof. Bogumił Szmulik), władze administracyjne UKSW, Kierownicy Katedr / Zakładów WMCM UKSW oraz nauczyciele akademiccy.

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, lekarz praktyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współautor wielu europejskich wytycznych, pionier w zakresie leczenia zatorowości płucnej czy nadciśnienia płucnego.

13 października 2023