Przejdź do treści

PODPISANIE UMOWY UKSW Z WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZAKAŹNYM

Organizacja zajęć dydaktycznych i badawczych oraz utworzenie Zakładu Chorób Zakaźnych Instytutu Nauk Medycznych WMCM to główne założenia umowy podpisanej przez naszą Uczelnię z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie.

Umowa została podpisana 21 września przez rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszkę Kujawską-Misiąg.

– To jest historyczny moment, bowiem akt podpisania umowy dopina wiele starań, które zostały podjęte w zeszłym roku. Szukaliśmy dla naszych studentów zajęć klinicznych w najlepszych placówkach. Ten szpital jest wyjątkowy, zajmuje się specyficznymi chorobami. W związku z tym jesteśmy ogromnie wdzięczni pani dyrektor za możliwość współpracy. Liczymy, że będzie bardzo owocna – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski.

Rektor zwrócił uwagę na fakt, iż jest to moment historyczny, także dlatego, że to pierwsza umowa podpisywana w murach nowej siedziby Wydziału Medycznego UKSW. Podziękował także jego władzom za wielki wkład w tworzenie i rozwój jednostki.

Umowa zakłada przede wszystkim utworzenie na bazie infrastruktury szpitala Zakładu Chorób Zakaźnych Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW, który będzie odpowiadał za kształcenie naszych studentów. Kierownika Zakładu będzie powoływał, na wniosek dziekana WMCM, rektor UKSW po konsultacjach z dyrektorem szpitala.

Galeria


22 września 2022