Przejdź do treści

Pozytywna ocena PKA dla kierunku lekarskiego WMCM UKSW

19 października 2023 roku, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wydało pozytywną ocenę programową (uchwała nr 931/2023 z dnia 19 października 2023 roku) dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 20218 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm., zostały spełnione.

17 maja 2024